top of page

dr Mikao Usui

...i jego system uzdrawiania Reiki

reiki krakow - wrozkajasmina.com
 reiki krakow - wrozkajasmina.com

Mikao Usui urodził się 15 sierpnia 1865r. w dystrykcie Gifu w Japonii. W wieku lat czterech został posłany na naukę do przyklasztornej szkoły dla chłopców w świątyni Tendai w Kyoto, gdzie pozostawał przez kilka lat. Regularnie medytował w miejscach mocy na świętej górze Kurama w zachodniej części Kyoto, gdzie ostatecznie dostąpił duchowej realizacji. Regularnie i intensywnie studiował qigong (zwany w Japonii Ko-ki) dochodząc do jego najwyższych poziomów mocy oraz z wielką skutecznością aplikował jego metody dla uzdrawiania potrzebujących. Był członkiem duchowego stowarzyszenia z góry Kurama znanego jako Rei Jyutsu Kai. Około 1900r. sformułował system (Ryoho) naturalnego uzdrawiania osadzony na starożytnych zasadach orientalnej medycyny. System Reiki użytkuje zestaw konfirmacji (wskazań), zestawy pozycji nakładania rąk, w swej wewnętrznej części używa także symboli, które w istocie są japońskimi kanji (znakami pisma kaligraficznego) pochodzenia chińskiego. Używane były między innymi przez taoistyczny qigong, medycynę buddyjską oraz shinto. Szerzej zaczął używać metody Reiki około 1914r. lecząc bezpłatnie miejską biedotę, pracując z poświęceniem dla tej najuboższej warstwy społeczeństwa pozbawionej jakiejkolwiek opieki. Ten okres w jego życiu, trwający dobre siedem lat przypomina działalność opiekuńczą i charytatywną mnicha buddyjskiego, a sam Usui uważał go za spłatę długu jaki zaciągnął wobec niebios za otrzymanie wiedzy i mocy Reiki dla pomagania chorym i cierpiącym ludziom.

 

Mikao Usui jako dziecko uczęszczał do szkoły w buddyjskiej świątyni, gdzie zainteresował się wielce sztukami medycznymi. Nie miał żadnego związku z ruchami chrześcijańskimi jak mu to czasem przypisują rozmaici fantaści ani nie studiował w Chicago czy Tybecie, gdyż nigdy nie wyjeżdżał z Japonii za granicę (z wyjątkiem bardzo krótkiej wizyty na chińskie wybrzeże), a potrzebną wiedzę zdobył na uniwersytecie w Kyoto. Całokształt swoich studiów orientalnej medycyny odbył w swoim kraju. W ramach studiów wyższych uzyskał doktorat w dziedzinie literatury, co wskazuje, iż był doskonale obeznany z tradycyjnym piśmiennictwem, także filozoficzno-duchowym. Odszedł 9 marca 1926r. w Fukuyama w wieku lat 62.

Doktor Usui zwracał się coraz głębiej w stronę Japońskiej tradycji aby zbadać ślady informacji pozostawione w naukach Siddharta Gautamya(Buddha), o którym także było wiadomo, że często uzdrawiał chorych, wypędzał złe duchy, a czasem też wskrzeszał umarłych i to ponad 2500 lat temu! Ostatecznie, po siedmiu latach starań, znalazł w starych księgach, spisanych jeszcze w sanskrycie - języku jogi i ayurvedy - zapis systemu kanałów energii, modlitw, nakładania rąk, symboli i inicjacji oraz wiedzy dotyczącej ich stosowana w celu duchowego uzdrawiania. Spisany system wywodził się z ayurvedy, a pochodził jeszcze z czasów życia Siddharta Gautama, żyjącego na przełomie VI i V wieku p.e.ch. oraz oparty był na idei miłości, współczucia, pokoju i wszechludzkiego braterstwa. Metody pracy z energią Ki (Chi, Qi) oraz cały system inicjacji Reiki Ryoho jest jednak zasadniczo taki sam jak w autentycznych szkołach Chi Kung, Kiatsu (Shiatsu) czy też w jogicznej oraz sufickiej sztuce duchowego uzdrawiania pranicznego.

 

Odkrycie tej wiedzy nie dało jeszcze jednak Usui Sensei mocy uzdrawiania. Cudowny dar duchowego uzdrawiania oparty na rzetelnej wiedzy i praktyce pojawił się dopiero po 21-dniowym poście o samej wodzie oraz modlitwie i medytacji w odosobnieniu na jednej z japońskich świętych gór (Kurama, Kuriyama), gdzie Usui Sensei studiował pisma buddyjskie i sintoistyczne poświęcone sztuce diamentowego uzdrawiania oraz chińskie metody lecznicze. W końcu tego procesu odosobnienia duchowego doświadczył spływu potężnej energii Reiki na szczyt swojej głowy w rezultacie czego starożytny system uzdrawiania pranicznego został w pełni odtworzony.

 

Dalsze życie Mikao Gyoho Usui można podzielić na dwa okresy. W pierwszym intensywnie uzdrawiał biednych w obozie dla żebraków. Jednakże, po siedmiu latach stwierdził, że nic nie zmieniło się w życiu tych wszystkich ludzi na lepsze, pomimo tego, że ich ciała były uzdrowione. Nie mógł on pomóc im w przemianie życia ku lepszemu, gdyż nie było w nich żadnej woli ani chęci dokonania jakichkolwiek pożytecznych zmian. Stąd energetyczne uzdrowienie nie mogło dokonać się w pełni. Drugi okres jest bezpośrednim skutkiem tego odkrycia. Dr Usui opuścił obóz i zaczął nauczać wszystkich tych, którzy chcieli wiedzieć więcej i zmienić swoje życie na lepsze. Uczył ludzi jak mogą uzdrawiać siebie samych oraz jak harmonizować siebie i swoje stosunki ze światem (życiem). W czasie wielkiego trzęsienia ziemi w 1921 r. razem ze swoimi uczniami z wielkim poświęceniem leczył i ratował bezpłatnie wszystkich cierpiących i potrzebujących.

Możemy wspomnieć Mikao Usui, tytułowanego przez swoich uczniów Sensei (Nauczyciel, Instruktor), w rocznicę dnia jego urodzin przypadającą na 15 sierpnia 1865r. Swoją pierwszą klinikę terapii Reiki Usui otworzył w Tokio 11 kwietnia 1922r., a w krótkim czasie powstało ich wiele więcej, gdyż rozprzestrzeniając metodę, inicjował w Japonii ponad 2000 osób, w tym około 20 osób jako Nauczycieli Reiki.

bottom of page