top of page

S A G I T T A R I U S  -  S T R Z E L E C 

Charakterystyka ogólna
Dziewiąty z kolei znak zodiaku patronuje osobom śmiałym, odważnym i nadgorliwym. Strzelec należy razem z Baranem i Lwem do trygonu ognistego. Cechy charakterystyczne dla osób z tego trygonu omówiono już wcześniej - patrz Baran. Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Strzelec należy do tzw. Krzyża zmiennego. Przynosi on urodzonym w tym znaku zmienność, niestałość i pogoń za nowymi przeżyciami. Planetą Strzelca jest Jowisz, który symbolizuje w astrologii dążenie do wiedzy i potrzebę stałego doskonalenia się. Przy korzystnych układach gwiezdnych pozostający pod wpływem Jowisza odznaczają się szlachetnością charakteru, szerokimi horyzontami, mądrością, optymistycznym spojrzeniem na życie, poczuciem humoru i refleksyjnością. Negatywny wpływ Jowisza potęguje zarozumiałość, nie obiektywizm, upór i fanatyzm, hipokryzję i podatność na wpływ nałogów. Największy wpływ Jowisza na Strzelców występuje między pięćdziesiątym siódmym a sześćdziesiątym ósmym rokiem życia.

Negatywy
Strzelec jest znany z ogromnej aktywności życiowej, jednak często owa aktywność oceniana bywa kontrowersyjnie. Nieraz uchodzi za jednostkę wybitną, innym znowu razem za lekkoducha i pozera. W sprzyjających okolicznościach potrafi zaprezentować pełnię swoich możliwości, ale w mniej korzystnych zachowuje się niepewnie, a nawet bojaźliwie. Strzelec często płynie przez życie "po grzywach fal", łatwo pokonuje przeszkody, zyskuje uznanie otoczenia. Wskutek tego rozzuchwala się, pyszni i lekceważy innych. Strzelec nigdzie długo miejsca nie zagrzeje. Jego obsesją jest ruch. Pragnie poznawać nowe miejsca, osoby i przeżywać przygody. Fantazjowanie i oddawanie się marzeniom to jego ulubione zajęcia. W działaniu często przesadza lub wykazuje nieostrożność, przez co niejednokrotnie zaprzepaszcza wcześniejszy dorobek. Jego wielki optymizm często graniczy z naiwnością. Strzelec uważa się za szczerego i prawdomównego. W rzeczywistości nie jest hipokrytą, ale też i nie ma dyplomatycznych zdolności do maskowania swoich uczuć. Co myśli, to i mówi wprost. Ponieważ jest o to nieraz zwykły brak taktu, zraża sobie tym ludzi. Nie nadaje się również do zachowania tajemnicy. Strzelec nie zalicza się do osób oszczędnych. Bardziej żyje dniem dzisiejszym niż myślą o przyszłości. Podobnie jest z jego zdrowiem. Z biologicznego punkty widzenia powinien w dobrym zdrowiu dożyć starości, ale najczęściej wskutek beztroskiego szafowania swoimi siłami nie wykorzystuje w pełni tej szansy natury.

Pozytywy
Wśród astrologów Strzelec ma opinię najuczciwszego z wszystkich znaków zodiaku. Ponadto odznacza się ogromną energią życiową, ruchliwością i prostolinijnością. Stara się zawsze iść przed życie z podniesionym czołem. Strzelec to wielki miłośnik przyrody i zwierząt. Kocha zwierzęta, ale też lubi na nie polować Odczuwa potrzebę częstego kontaktu z naturą, samotności, bo to pozwala mu zregenerować siły witalne i psychiczne. W pracy zawodowej osiąga na ogół bardzo dobre rezultaty, gdyż jest pracowity i wytrwały. Miewa dobrą passę w interesach, bo dobremu zazwyczaj szczęście sprzyja. Lubi snuć szerokie plany zawodowe i stara się w miarę możliwości je realizować. Materialnie powodzi mu się nieźle, mimo że lubi mieć szeroki gest. Niepowodzeniami zbytnio się nie zraża, szybko odzyskuje równowagę duchową, a psychicznie jest odporniejszy od innych. Osoba spod znaku Strzelca lubi poznawać coraz to nowych ludzi i stykać się z nowymi problemami. Szybko się uczy i wyciąga praktyczne wnioski z własnych spostrzeżeń i przemyśleń. Lubi dyskutować i polemizować. Ponieważ jest Strzelcem, potrafi niezwykle celnymi argumentami lub ripostami pokonać przeciwnika. Strzelca razi niesprawiedliwość, podłość, mściwość i wykorzystywanie innych. Jest on gotowy do zwalczania tych negatywnych przejawów. 

Pani Strzelec
Ma bardzo interesującą osobowość. Jest żądna wrażeń i ciekawa życia. Cechuje ją wigor, dowcip, ale i ironia. Świetnie sobie radzi zarówno w pracy zawodowej, jak i z obowiązkami domowymi. Temperamentem, komunikatywnością i pogodą ducha zdobywa sobie sympatię otoczenia. Przyjaciół ma nie tylko wśród mężczyzn, ale również wśród kobiet. Powodzenie towarzyszy jej aż do starości. Mieszkanie pani Strzelec jest zazwyczaj gustownie i praktycznie urządzone. Ubiera się nie zawsze w to, co najmodniejsze, ale w czym najkorzystniej się prezentuje. Preferuje żywe kolory, natomiast makijaż woli raczej dyskretny. Życie erotyczne stanowi dla niej niezwykle ważny rozdział. Posiada nieograniczone wprost możliwości w tym zakresie, lecz nie w pełni je wykorzystuje. Zazwyczaj bardzo długo wybiera swojego partnera życiowego i albo okazja mija, albo decyduje się w ostatniej chwili na kogoś zupełnie nowego. Często jej strzał bywa pudłem i następuje później rozczarowanie. Pani Strzelec potrafi osiągać duże sukcesy na polu zawodowym. Świetnie sobie radzi w takich zawodach, jak prawo, ekonomia, medycyna oraz nie gorzej w pracy naukowej i w dziedzinach twórczych. 

Pan Strzelec
Mężczyzna spod tego sympatycznego znaku jest idealistą w wymiarze osobistym i społecznym. Jego myśli zataczają śmiały łuk ponad niedogodnościami przyziemnej egzystencji. Cechuje go entuzjazm, uczciwość i inwencja. Na ogół odznacza się dużą inteligencją, ceni godność osobistą. Trudno jest mu narzucić obce poglądy. Bywa też wybuchowy i niecierpliwy. Przeżywa na przemian fazy egzaltacji i zwątpienia. Pełen energii i rozmachu, pragnie dalekich podróży, olbrzymich przestrzeni i zuchwałych czynów. Pan Strzelec jest bardzo wrażliwy na wrażenia zmysłowe. To wielki smakosz i koneser wyszukanych potraw, szlachetnych trunków i dobrego towarzystwa. Ma duże wyczucie estetyczne, potrafi właściwie ocenić dzieła sztuki, elegancję i dobre maniery u innych. Chce jak najwięcej korzystać z życia. Jest bardzo towarzyski i zacnemu gronu może poświęcić wiele czasu. W postępowaniu na co dzień bywa dość impulsywny i choć jest na ogół lubiany. Zdarza mu się być nieprzyjemnym dla otoczenia. W miłości szuka partnerki gotowej do współuczestnictwa w jego wyczynach. Nie lubi płaczliwych domatorek, bojaźliwych i pełnych skrupułów. Strzelec jest znakomitym partnerem i kochankiem czułym na wdzięki niewieście i aby jego związek małżeński był trwały, żona powinna być pozbawiona uczucia zazdrości. 

Urodzeni w pierwszej dekadzie Strzelca (22XI - 2XII)
Urodzeni w tej dekadzie są pod dodatkowym wpływem Merkurego. Planeta ta obdarza swoich podopiecznych inteligencją i sprytem życiowym. Strzelca z pierwszej dekady są szczególnie lubiani, darzeni szacunkiem i przyjaźnią przez otoczenie. Sprzyja temu ich wielkoduszny charakter, poczucie sprawiedliwości, gotowość do pomocy innym i życiowy optymizm. Odnoszą też duże sukcesy na niwie zawodowej, w czym pomocna jest ich nieprzeciętna inteligencja, błyskotliwość i duży zasób wiedzy. Do wykonywania pracy przystępują rzetelnie przygotowani. Improwizacja nie jest ich specjalnością. Są zarówno dobrymi abstrakcjonistami, jak i realistami. Osiąganych sukcesów nie wykorzystują dla własnych korzyści. Cieszy ich sama satysfakcja i świadomość perfekcji. Wiele osób urodzonych w tej dekadzie zdobywa znaczącą pozycję w adwokaturze, handlu, pedagogice, a przede wszystkim w interesach. Strzelcy są otwarci na wszelkie nowości i żądni nowych przeżyć. Mimo że swoje obowiązki wykonują rzetelnie, bardzo cenią sobie swobodę i niezależność. Stąd spotykamy wśród nich wielu podróżników i badaczy. Na ogół mają dobre zdrowie i dużo sił witalnych. Zewnętrzna atrakcyjność oraz osobisty urok sprawiają, że cieszą się powodzeniem u płci odmiennej. Schlebia im to bardzo i nie pozostają na te sprawy obojętni. W związkach małżeńskich - w które wchodzą w młodym wieku - są lojalni i wierni, gdyż ich seksualizm nie jest wybujały i nie muszą szukać przygód poza małżeńskim łożem. Przelotne miłostki i flirty nie podważają tej opinii, gdyż naprawdę liczy się dla nich tylko dom i rodzina. 
W pierwszej dekadzie Strzelca urodzili się m.in.:
Pele - król futbolu
Jan XXIII - papież
Fryderyk Engels - filozof
Mark Twain - pisarz
Winston Churchill - polityk brytyjski

Urodzeni w drugiej dekadzie Strzelca (3 - 12 XII)
Urodzeni w tej dekadzie znajdują się pod dodatkowym wpływem Księżyca, który oddziałuje na rozwój ich wyobraźni, emocje, nastroje i pamięć. Strzelcy z drugiej dekady mają doskonały zmysł praktyczny oraz dużo wdzięku, inteligencji i intuicji. Cieszą się niezmiennym powodzeniem u płci odmiennej. W pracy zawodowej rzetelnie wykonują swoje obowiązki, jednak nie zapominają też o rzetelnej zapłacie. Bynajmniej nie są skąpcami, gdyż w potrzebie wspomogą przyjaciół, a i na swoje zachcianki nie żałują pieniędzy. Nie lubią zastoju ani monotnii. Otwarci są na wszelkie nowości. Z chwilą poznania nowego zawodu bez żalu rezygnują z dotychczasowego i całą swoją energię kierują na nowe tory. W doborze przedsięwzięć opierają się w dużym stopniu na intuicji. Strzelcy z początku grudnia są bez wątpienia ludźmi bardzo inteligentnymi i pojętnymi, jednak zbytnio szafują swoimi siłami, co odbija się w późniejszy wieku na ich zdrowiu i sprawności zawodowej. W życiu erotycznym są opanowani, kochają mocno, ale powierzchownie. Wcześnie wchodzą w związki małżeńskie i stawiają je na pierwszym miejscu, co nie przeszkadza im szukać czasami pocieszenia poza nimi. 
W drugiej dekadzie Strzelca urodzili się m.in.:
Maria Callas - śpiewaczka
Gerard Philipe - aktor
Józef Piłsudski - marszałek, polityk
Frank Sinatra - piosenkarz 
Maria Sutart - królowa Anglii

Urodzeni w trzeciej dekadzie Strzelca (13-21 XII)
Urodzeni w tej dekadzie są pod dodatkowym wpływem Saturna, który wzmacnia u nich realistyczny i praktyczny stosunek do życia. Saturn, w przeciwieństwie do Jowisza, uświadamia swoim podopiecznym, że każdy rozwój, każda ekspansja życiowa musi mieć swoje granice. Strzelcy z tej dekady mają najbardziej różnorodne charaktery, co wynika z układu opiekuńczych planet. Silny wpływ Saturna przy słabym Jowisza powoduje brak rozmachu życiowego. Przy silnym wpływie Jowisza, a słabym Saturna występuje skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji i nie analizowania swoich błędów. Osoby urodzone w tym okresie są, tak jak i poprzednicy, inteligentne, dociekliwe, łatwo przyswajają sobie wiedzę i potrafią wykorzystać ją praktycznie. Na ogół są bardziej przewidujące od Strzelców z poprzednich dekad i bardziej powstrzymują się przed zbytnim ryzykiem. Cechuje ich również to, że ograniczają się do zadań realnych w stosunku do możliwości i wykonują je z dużym zaangażowaniem. Prace ich cechuje logika i porządek. Większą wagę przywiązują do spraw istotnych, natomiast często bagatelizują drobiazgi lub szczegóły. Otaczają się ludźmi odpowiedzialnymi, mądrymi i lojalnymi. W towarzystwie są miłe widzianymi kompanami. Ich dobry humor i trafne oceny rozładowują niejedną napiętą sytuację. W swoim otoczeniu znani są z obiektywizmu i dużej odwagi cywilnej. W obliczu jawnej niesprawiedliwości nie ugną się przed niczyim autorytetem i nie będą obawiać się żadnych konsekwencji. Bardziej niż poprzednicy mają rozwinięty popęd seksualny. W związki małżeńskie wchodzą również wcześnie. Przywiązują ogromną wagę do rodziny oraz domu i dlatego starają się starannie tuszować swoje romanse. 
W trzeciej dekadzie Strzelca urodzili się m.in.:
Heinrich Heine - poeta
Nostradamus - lekasz, astrolog
Neron - cesarz rzymski
Józef Stalin - generalissimus 
Gustaw Eiffel - architekt

Seks

 • ONA
  Chętnie uczestniczy we wszystkich przejawach życia. Lubi sensację, niesamowitości i zmienność wrażeń. Jest na ogół pogodna i towarzyska. Lubi delektować się doznaniami zmysłowymi. Swoje ciało uważa za wspaniały instrument do gry miłosnej. Ma nieograniczone co do czasu i ilości możliwości seksualne. Kocha zmienność i urozmaicenie. Odznacza się rozległa wyobraźnią erotyczną. Z partnerem wiąże się emocjonalnie i nie szczędzi mu swojej energii. Z reguły dochowuje mu wierności. Seks fascynuje ją w nie mniejszym stopniu niż panią Skorpion. Potrafi się też sprawdzić zarówno w przelotnej miłostce, jak i w trwałym związku partnerskim. W pierwszym wypadku jest w stanie uwolnić się od zaangażowania emocjonalnego i oddać wyłącznie rozkoszom zmysłowym. W drugim przypadku łączy ją trwała więź duchowa. Na ogół monogamiczna, bywa tylko z mężczyzną o dużych możliwościach seksualnych. Niejednokrotnie może potrzebować stosunków codziennie lub kilka razy dziennie. Powinna zatem dobrze sprawdzić możliwości psychiczne i fizyczne osoby, z którą chce się związać na stałe. Jeśli wyjdzie za mężczyznę o średnim temperamencie, czeka ją zawód, nerwice lub pasmo przygód pozamałżeńskich. Przy odpowiednim partnerze łatwo się rozbudza, potrafi brać i dawać. Seks w jej wydaniu stanowi zawsze misterium.

   

 • ON
  Mężczyzna spod znaku Strzelca może być wspaniałym kochankiem i najmniej odpowiednim materiałem na męża. Potrafi oczarować towarzystwo, jest szczery i prostolinijny, lecz nie angażuje się zbyt głęboko. Młodość, wdzięk i uroda kobiety wywierają na nim ogromne wrażenie i wypowiadanie przez niego komplementy są szczere. Rzecz jasna dąży do fizycznego kontaktu, jednak nie jest agresywny ani zbyt natarczywy. Wprost przeciwnie, zachowuje się jak dżentelmen. W tej sytuacji nastawienie kobiet do niego staje się przychylniejsze, a w efekcie Strzelec osiąga to, co zamierzał. Strzelec żyje chwilą i wrażeniami zmysłowymi. Nie przestrzega planów, ustaleń i terminów. W chwili, kiedy się umawia, jest przekonany o swojej solidności, jednak w międzyczasie wiele przeszkód nie pozwala mu dotrzymać słowa. Jego czyny są spontaniczne i trudne do przewidzenia. Prowadzi często niezwykle odpowiedzialne sprawy i to skutecznie. Charakteryzuje go intensywne życie seksualne. Może zaangażować się z kilkoma kobietami jednocześnie. Co ciekawsze, każdą szczerze zapewnia o swoich do niej uczuciach. Sam przez to popada we frustrację, gdyż nie chce żadnej skrzywdzić. W łóżku Strzelec jest niestrudzony i spędza w nim liczącą się część swego życia, przez które przewija się wiele kobiet, mile go zresztą wspominających. Bardzo zgodnie może współżyć tylko z kobietą całkowicie pozbawioną uczuć zazdrości.

  Sfera zawodowa

 • Podwładny
  Podwładny spod tego znaku jest niezwykle cenny dla każdej instytucji. Wynika to z jego zdolności, ambicji i pracowitości, ale również z pogodnego charakteru, który promieniuje na jego otoczenie. Strzelec, kiedy rozpoczyna swą karierę zawodową, już programuje dla siebie przyszłość i na niej koncentruje swoje zainteresowania. Polecenia przełożonych analizuje dość skrupulatnie, często prosi dodatkowe wyjaśnienia, i to nie dlatego, że jest mniej pojętny od innych, lecz aby mieć pełną jasność koncepcji. Będzie to procentować u niego w przyszłości. Jeżeli działa świadomie, wówczas zadani wykonuje z większym zaangażowaniem, przekonaniem i satysfakcją. Strzelec nie w każdej pracy czuje się dobrze i do tego uzależnione są jej efekty. Lubi urozmaicenie, ruch wyjazdy, nawet improwizację. Szczególna satysfakcję sprawiają mu sytuacje, w których, będąc zdany tylko na siebie, wykaże się znaczną inwencją i trafnością rozwiązań. W kontaktach międzyludzkich bywa wesoły, szczery, dowcipny, potrafi ładnie przemówić na zebraniu załogi lub wypowiadać półszeptem uwagi, którymi rozwesela zebranych. Znany jest z gestów i przyjaźni. Nigdy nie odrzuci zaproszenia po wypłacie czy innej okazji na kieliszek alkoholu, lecz ma umiar. Postawa taka zjednuje mu otoczenie i w krótkim czasie staje się wśród współpracowników nie kwestionowanym autorytetem, a nawet nieformalnym przywódcą. Równie ciekawie jest to, że Strzelca nie opuszcza szczęście. Na ogół wszystko mu się udaje, a z beznadziejnych nieraz sytuacji potrafi wykręcić się sianem. Dzięki takim predyspozycjom Strzelec dość szybko awansuje na stanowiska kierownicze, na których może dopiero w pełni się wykazać. Plany jego nabierają rozmachu, a wrodzona wiara w powodzenie przedsięwzięć dodatkowo go uskrzydla. Swoje sukcesy zawdzięcza wcześniejszemu przygotowaniu zawodowemu, pracowitości, szerokim horyzontom myślowym, inteligencji, optymizmowi, unikaniu zbytniego ryzyka, no i szczęściu.

   

 • Przełożony
  Szef - Strzelec w stosunku do podwładnych stara się być sprawiedliwy, bezpośredni, ale i wymagający. Jeżeli sprawy idą należycie wówczas współpraca z nim to czysta przyjemność. Natomiast w przypadku kłopotów potrafi szybko przeanalizować sytuację, wytknąć bez owijania w bawełnę błędy i niedociągnięcia i z jeszcze większym rozmachem rzucić się w wir pracy. Swoim przykładem pociąga innych. Stara się nie pamiętać o przeszłości, nie chowa w zanadrzu urazy, lecz daje wszystkim możliwość zrehabilitowania się. Przeważnie sytuacja dość szybko ulega poprawie. U swoich podwładnych wyróżnia przede wszystkim lojalność i szczerość. Nie obrazi się za słowa krytyki, o ile nie będą wypowiadane publicznie lub poza jego plecami. Ceni sobie bardzo wszelka pomoc i potrafi się odwdzięczyć. Na ogół nie zdarza się, aby odmówił swojej pomocy nikomu, kto jej potrzebuje, nie bacząc na swój stosunek emocjonalny do danej osoby. 

   

Partnerka spod znaku Strzelca
W doborze partnera życiowego jest niezwykle staranna, a nawet wybredna. Kieruje się nie tylko sercem, ale i rozsądkiem. O ile okaże się, ze mimo to pomyliła się, nie pozostaje jej nic innego, jak rozwieść się. W stosunku do męża ma duże wymagania, głównie aby był wyrozumiały, ustępliwy i tolerancyjny. Pragnie mu się zrewanżować tym samym. Partnerka spod znaku Strzelca jest najczęściej uczciwa i prostolinijna. Prezentuje duże walory towarzyskie, elokwencję i łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Jej wiedza bywa przeważnie powierzchowna, ale za to wszechstronna. Czasami za bardzo uzewnętrznia swoje kłopoty, ale lżej jej się wówczas robi na duszy. W gospodarstwie domowym jest bardzo zaradna i pracowita. Interesuje się pasjami męża i stara się być dla niego odpowiednim partnerem w tych dziedzinach. Co prawda nieraz mówi to, co myśli, zamiast milczeć, ale wiadomo, że jak kobieta wygada się jest wtedy znacznie spokojniejsza i przyjemniejsza dla domowników. W życiu erotycznym podobna jest do pań spod znaku Skorpiona. Ponieważ najczęściej jest atrakcyjna fizycznie, więc na brak okazji nie narzeka. W odróżnieniu od pani Skorpion trudno jej jest oddzielić czysty seks od uczucia, dlatego wiąże się z mężczyzną, z którym łączy ją więź duchowa. Jeżeli właściwie dobrała sobie partnera, wówczas dostarczy mu nie zapomnianych przeżyć. 

Partner spod znaku Strzelca
Przede wszystkim mąż Strzelec jest bardzo pracowity. Ponadto lubi udzielać się społecznie, co niejednokrotnie odbywa się kosztem rodziny. Stara się zapewnić najbliższym względną egzystencję i to mu się udaje. Ma też w życiu wiele szczęścia, a to czasami więcej niż czapka pieniędzy. Na co dzień jest dynamiczny, pogodny, lojalny, ale i trochę lekkomyślny. Cechuje go życzliwe nastawienie do otoczenia. Nic zatem dziwnego, że ma dużo kontaktów towarzyskich. Kobiety podobają mu się i nie stroni od nich. Pożycie z nim jest na ogół zgodne, o ile małżonka znajduje zrozumienie dla jego aspiracji życiowych i pozostawia mu niezbędny margines swobody. Za pozytywne czyny oczekuje pochwały, a za złe - wybaczenia i tolerancji. W kontaktach międzyludzkich jest układny i lubiany. Przyjaciele cenią go, a przyjaciółki lubią. Czasem inicjuje flirty, ale jeżeli partnerka nie pozwoli mu przekroczyć pewnej granicy, wówczas nie obraża się ani nie bywa napastliwy. Taka opinia zjednuje mu sympatię kobiet. W łóżku jest doskonałym partnerem i żona może z nim być szczęśliwa, pod warunkiem, że potrafi panować nad swoim uczuciem zazdrości.

Kto z kim, czyli powinnowactwo serc

 • Strzelec z Baranem
  Dwa piękne znaki ogniste. Cóż, kiedy w przypadku stałego związku więcej was dzieli niż łączy. Szybko poznacie swoje charaktery i zapewne rozejdziecie się. Dwie silne i niezależne indywidualności rzadko tworzą zgrany duet.

 • Strzelec z Bykiem
  Skojarzenie niemal modelowe. Strzelec zyska na naturalności, prostocie i szczerości Byka, zaś ten natchnie partnera zapałem i optymizmem. Różnice temperamentów powinny przynieść pozytywne efekty, a nie poróżnić was.

 • Strzelec z Bliźniakiem
  Odpowiadacie sobie intelektualnie i aktywnością życiową. Potraficie wspólnie dokonać wielkich rzeczy, natomiast niesnaski będą dotyczyć spraw błahych i szczegółowych, gdyż oboje jesteście zbyt powierzchowni. Warto spróbować.

 • Strzelec z Rakiem
  Rak wydaje się nie nadążać za szybkim Strzelcem, nie będzie w pełni rozumiał jego poczynań i mentalności. Może to rodzić pogłębiające się konflikty. Jeśli jednak będzie cierpliwy i zadowoli się drugim planem, to wszystko jest możliwe.

 • Strzelec z Lwem
  Bardzo wiele was łączy, ale do ideału daleko. Lew musiałby pozbyć się swoje dumy, a Strzelec wykazywać więcej rozwagi. Pomimo to pożądacie się, a dzięki posiadanym predyspozycjom możecie osiągnąć względną stabilizację.

 • Strzelec z Panną
  Będzie towarzyszyć wam ciągła niepewność. Strzelec będzie próbował ucieczek i niezależności, a Panna będzie stać na straży ogniska domowego i próbować powstrzymywać partnera. Któreś z was może w końcu nie wytrzymać takiej atmosfery.

 • Strzelec z Wagą
  Płaszczyzną waszego porozumienia są wspólne zainteresowania. Poza tym występują istotne różnice. Waga będzie swoim niezdecydowaniem irytować szybkiego Strzelca. Ten będzie przez jakiś czas liczył, że Waga mu dorówna, a jeśli nie , to może wziąć nogi za pas.

 • Strzelec ze Strzelcem
  Według prognoz nadajecie się na duet znakomitych partnerów lub przyjaciół. Jako kochankowie lub w małżeńskim stadle długo ze sobą nie wytrzymacie. Brakuje wam możliwości uzupełniania się. Lepiej nie komplikować sobie życia.

 • Strzelec z Koziorożcem
  Strzelec swoim optymizmem i rozmachem przyciąga i fascynuje nieśmiałego Koziorożca. W dalszym pożyciu coraz bardziej Koziorożca będzie drażnił idealizm, niefrasobliwość i zbytnią swobodę partnera.

 • Strzelec z Wodnikiem
  Jako przyjaciele przetrwacie najcięższe próby, jako małżonkowie raczej nie. Żadne z was nie zechce poświęcić się dla domu. Będziecie woleli oddawać się złudzeniu, marzeniom i życiu towarzyskiemu.

 • Strzelec z Rybą
  Tajemniczość Ryby fascynuje ciekawskiego Strzelca. Ryba będzie świadomie dążyć do obranego celu, zaś partner lubi zmiany i to pod każdym względem. Wspólne zainteresowania raczej nie zdołają połączyć was trwałymi więzami.

   

Jak zdobyć Strzelca?

 • ONA
  Jak ją pozyskać i utrzymać?
  Zdobywać jej względy należy taktownie. Posuwać się tylko tyle na ile sama pozwoli. Przy takim postępowaniu ona nabierze zaufania. Dobrze jest wykazywać umiarkowaną zazdrość oraz nie żałować pieniędzy na drobne upominki. Jeśli względy materialne na to pozwalają, dobrze byłoby kupić jej taką rzecz, którą długo by wspominała. Może to być coś trwałego lub np. bilet na wycieczkę lub wczasy zagraniczne. Żeby małżonka była zadowolona z pożycia, nie można ograniczać jej swobody ani kontrolować. Ponadto niezwykle ważną sprawą jest współżycie seksualne. Jeśli będzie zadowolona, to i atmosfera w domu również będzie miła.
  Co zrobić, żeby cię porzuciła?
  Wszelkie działania muszą być rozłożone w czasie. Najlepiej zacząć od zmniejszania jej swobody, unikania współżycia oraz radykalnego ograniczenia waszego życia towarzyskiego.

 • ON
  Jak go zdobyć i utrzymać?
  Wymaga to inicjatywy i pomysłowości. Należy podziwiać jego pasje, ponadto starać się wytworzyć w jego wyobraźni swój obraz jako osoby niezwykle szczerej, bezpośredniej, przyjacielskiej i zrównoważonej. Sprawę znacznie ułatwia, jeśli partnerka jest niezależna materialnie. Ponadto on bardzo lubi, jeśli partnerka uczestniczy, z nim w różnego rodzaju wycieczkach i zwariowanych nawet eskapadach. Aby go utrzymać przy sobie, nie należy przejmować się jego humorami ani ograniczać swobody partnera. Trzeba właściwie prowadzić gospodarstwo domowe i uzgadniać wspólnie ważniejsze przedsięwzięcia. 
  Co zrobić, żeby cię porzucił?
  Przestać traktować go po partnersku; nie uczestniczyć we wspólnych eskapadach, przyjęciach towarzyskich, lekceważyć jego zdanie, rozliczać z czasu i obciążać obowiązkami domowymi. Jeśli znajdzie inną kobietę, która będzie akurat postępować odwrotnie, po pewnym wahaniu zdecyduje się na odejście. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page