top of page

NUMEROLOGIA

Odkąd człowiek usiłuje zrozumieć sam siebie i rzucić światło na tajemnice wszechświata, liczby zawsze stanowiły wyzwanie dla jego wyobraźni. Niegdyś uważano je za święte, a duchowa natura symboli liczbowych - jako że każda liczba jest symbolem - nie budziła wątpliwości tych, którzy się nimi posługiwali. Wiedza o liczbach, stosowana w matematyce, astronomii i astrologii, znana była w zamierzchłej starożytności już w XI wieku p.n.e. kapłanom egipskim. Nieco później natrafiamy na jej ślady u Babilończyków, Fenicjan, a także w Indiach, w Chinach i w kręgu odległych od nas cywilizacji Majów i Azteków. 

Numerologia w języku liczbowych symboli mówi przede wszystkim o tym, komu różne rzeczy się przytrafiają i dlaczego reaguje na nie tak czy inaczej. Sugeruje, co mógłby ze sobą zrobić, jakie wprowadzić w swoje życie zmiany (według klucza numerologicznego), aby jak najlepiej wykorzystać możliwości, których sobie często nie uświadamia. Określa specyfikę etapów "drogi życia". Uwrażliwia także tego, kto się jej radzi, na te cechy charakteru czy doświadczenia karmiczne z przeszłości, które utrudniają danej osobie rozwój, osiągnięcie wymarzonej satysfakcji, wpędzają w chorobę czy w nałóg. Od tego rodzaju wiedzy zależy w dużej mierze co i jak będzie się działo, zależy także nasz stosunek do własnych doświadczeń i zdolność wyciągnięcia z odpowiednich wniosków. Nikt przecież nie jest (i nie chce być) całkowicie bezwolną igraszką losu. Numerologia w tym sensie jest sztuką dywinacyjną (łączącą to, co konkretne, doczesne z wymiarem boskim) i magią, bo pomaga wpływać człowiekowi na swój los, "poprawiać" budzącą zrozumiały lęk i niepokój wymowę przeznaczenia. Inaczej mówiąc, nie ujmuje ona jednostki w sposób statyczny, czysto opisowy, lecz wręcza jej pewien klucz do ujawnienia własnego potencjału i posłużenia się nim w sposób skuteczny. 

Każdy więc, kto chciałby przeżywać swoje życie w sposób bardziej świadomy i twórczy, kto zastanawia się nad przyczynami własnych sukcesów i porażek, nad rodzajem związków i więzi, jakie łączą go z innymi ludźmi, nad predyspozycjami i wyborem drogi życiowej dla swego dziecka może dzisiaj zgłębiać tajniki numerologii. Jeśli tylko mu nie szkoda czasu na rzeczy naprawdę ważne. LICZBY A SENS ŻYCIA Doświadczając rzeczywistości nieustannie tworzymy jej symboliczne obrazy, nadajemy formę temu, co pierwotnie jawi się nam jako bezkształtne i niepojęte; w ten sposób umysł ludzki po swojemu powtarza gest boskiej Kreacji. Różne kultury i cywilizacje, oddalone od siebie w czasie i przestrzeni, stworzyły rozmaite style i języki interpretacji rzeczywistości. We wszystkich jednak wielkich tradycjach duchowych, takich jak: chrześcijaństwo, judaizm, buddyzm, hinduizm czy islam, mamy do czynienia z układami liczb i ich rozbudowaną symboliką. Niektóre z nich (choćby liczba siedem, trzy czy dwanaście) obrosły może większą ilością historycznych interpretacji i skojarzeń niż inne, wszystkie jednak - zgodnie ze starą, okultystyczną zasadą "jako w Niebie, tak i na Ziemi" służyły próbom odwzorowania tu, na ziemi, wielkiego porządku kosmicznego. 

Animacion_Planeta_3D_by_Jla75.gif

 

Uznając, że we wszechświecie istnieje porządek obejmujący wszystko, od najmniejszej cząsteczki po cały kosmos oraz, wychodząc z założenia, że nie ma nic statycznego, że wszystko drga i wibruje, możemy zrozumieć, że liczby emitują energię. Ta energia ma wpływ na wszystko, co istnieje. Jej siła dosięga również człowieka, modelując jego charakter i przeznaczenie.

 

Każdy z nas urodził się w dniu wyznaczonym mu zgodnie z planem wszechświata i pod wpływem wibracji emitowanych w tym konkretnym momencie i miejscu. W ten sposób od samego momentu narodzin znajdujemy się w zasięgu liczb, które będą na nas oddziaływać przez całe życie, stanowiąc siłę napędową wszystkich poczynań i będąc ważnym elementem naszej osobowości.

 

 

 

Jeżeli człowiek zna swoje możliwości i wrodzone zdolności, jak również słabości, może posłużyć się tymi pierwszymi i okiełznać drugie, aby nie zakłócały i nie przeszkadzały w drodze ku szczęściu i sukcesowi. W ten sposób uczy się zestrajać swoje Wibracje z rytmem kosmicznym i przez to wibrować w harmonii i zgodzie ze wszechświatem.

 

 

 

Uważne spojrzenie na porządek i zadziwiającą konfigurację wszechświata lub analiza życia ludzkiego na przestrzeni dziejów pokażą nam, że praktycznie wszystko podporządkowane jest liczbom. Człowiek używa ich od zarania cywilizacji, tworząc bazę, na której wyrosły teorie i pojęcia rządzące ludzkością.

 

W rzeczywistości liczby odzwierciedlają zasady, według których został stworzony świat. Liczby są żywymi siłami i powinniśmy nie tylko poznać energię, którą emitują, ale również nauczyć się rozwijać cechy reprezentowane przez liczby z naszego Portretu Numerologicznego.

 

 

 

 

bottom of page