top of page

C A P R I C O R N  -  K O Z I O R O Ż E C 

Charakterystyka ogólna
Dziesiąty znak zodiaku patronuje najbardziej konserwatywnym i zarazem najlepiej zorganizowanym osobom z całego niebieskiego zwierzyńca. Koziorożec należy do trygonu ziemskiego. Cechy charakterystyczne dla osób z tego żywiołu podano wcześniej - patrz Byk. Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Koziorożec należy do tzw. Krzyża kardynalnego, który przynosi swym podopiecznym silną wolę i niewyczerpaną aktywność. Planetą Koziorożca jest Saturn, który w astrologii uważany jest za planetę podobną do Ziemi. Przypisuje jej się intensywne zimno, czerń oraz ostry i cierpki smak. Osoby będące pod wpływem tej planety są z natury powolne, apatyczne oraz mają nerwowe usposobienie. Saturn uważany jest również za planetę starości. Jego najsilniejszy wpływ zaznacza się po sześćdziesiątym dziewiątym roku życia.

Negatywy
U Koziorożca ogromną rolę odgrywa życie wewnętrzne. Nie potrafi jednak lub nie chce się uzewnętrzniać. Jego niezwykle bogate życie wewnętrzne jest wyłącznie jego sprawą. W związku z tym trudno jest mu nawiązać kontakt duchowy z otoczeniem. Może to wynikać z jakiegoś kompleksu, oporu wewnętrznego, obawy przed ośmieszeniem się, gdyż w rzeczywistości Koziorożec chciałby się zaprzyjaźnić, być bardziej towarzyski. Trudno mu jednak przełamać bariery psychiczne i często popada w apatię i zniechęcenie. Panuje przekonanie, że Koziorożce są w życiu sztywne, mało obrotne, nie potrafią zabiegać o swoje sprawy ani wdzięczyć się po to, by odnieść korzyść lub zrobić karierę. Dodatkowo na przeszkodzie temu stoi koźli upór, typowy dla tego znaku. Koziorożce są bez wątpienia osobami lojalnymi, uczynnymi, poważnie traktującymi swoje obowiązki i można na nie zawsze liczyć, a jednak mimo to nie potrafią pogodzić życia rodzinnego z życiem zawodowym. Może to nawet doprowadzić do rozkładu małżeństwa i wówczas u Koziorożców pozostawionych samym sobie potęguje się wrodzona melancholia, skrytość i nieufność do życia. Duży wpływ na zachowanie osób spod znaku Koziorożca wywiera Saturn. Negatywny wpływ tej planety powoduje, że Koziorożec często sprawia wrażenie mizantropa, egocentryka, milczka obojętnego na wszystko, co się wokół niego dzieje. Ponadto cechuje go surowość, pesymizm i brak życiowej ekspresji. Zarówno w sferze zawodowej, jak i w pożyciu małżeńskim Koziorożec dąży do zdobycia przewagi. Często kończy się to odejściem z pracy, a w małżeństwie - rozwodem. Wynika to z jego sposobu postępowania: lekceważenia innych, dyktowania innym, co mają robić, zapędów dyktatorskich itp. W swoim działaniu stara się opierać tylko na tym., co jest wymierne, konkretne i przynosi korzyść. Swoje słabostki starannie ukrywa przed otoczeniem, przyjmując pozę dużej pewności siebie.

Pozytywy
Tak kontrowersyjne opinie na temat osobowości Koziorożców wynikają z tego, iż są oni najtrudniejsi do rozpoznania przez otoczenie. Ich charakter jest niezwykle złożony, a dominuje w nim ambicja oraz zdolność do dostosowania się do każdej sytuacji. Sposób, w jaki dążą do osiągnięcia celu, jest odmienny od stosowanych przez pozostałe znaki. Krok po kroku cały czas pną się w górę. Nie liczą na mannę z nieba, lecz cel osiągają wytrwałą, nieraz ciężką pracą. Ich drogi awansu wiążą się ściśle z nabytymi kwalifikacjami i docenionymi efektami pracy. Realizując swoje plany zawodowe, Koziorożce wykładają w to tyle wysiłku, że odbija się to na ich życiu prywatnym. Zwolnienie tempa następuje dopiero z chwilą osiągnięcia założonego celu. Wtedy Koziorożce znajdują więcej czasu dla najbliższych , stają się milsze i bardziej uczuciowe. Okres ten jednak nie trwa długo. Po nabraniu sił wytyczają sobie następne, jeszcze wyższe cele i zaczynają je konsekwentnie realizować. W działaniu cechuje je duża konsekwencja, zdecydowanie, żelazna wola i upór. Dodać jeszcze należy, że nawet podczas najtrudniejszych przedsięwzięć wykazują spokój, opanowanie, koncentrację i wnikliwość. Koziorożce same co prawda nie lubią się uzewnętrzniać, ale za to bardzo uważnie obserwują otoczenie, wszechstronnie analizują sytuację i wyciągają wnioski dla siebie.

Urodzeni w pierwszej dekadzie Koziorożca (22 - 31 XII)
Urodzeni w tej dekadzie są pod dodatkowym wpływem Jowisza, który wzmacnia u nich systematyczność i syntezę w działaniu. Osoby z pierwszej dekady są z zasady nieufne w stosunku do otoczenia. Uważają, że prawdziwych, bezinteresownych przyjaźni nie ma na świecie, a wszelkie obietnice i przysięgi po to się składa, aby ich nie dotrzymywać. Są przeciwnikami wszelkich nowości, boją się ich, a najlepiej funkcjonują w raz już ustalonym porządku świata. Na otoczeniu sprawiają wrażenie ludzi oschłych, cynicznych, nieufnych, sztywnych i chłodnych. W rzeczywistości jednak jest to tylko ich poza ochronna, gdyż są wyjątkowo wrażliwi i pełni obaw. Nie rozumieją innych i nie pragną sami być rozumiani. Starają się zachowywać w tym względzie całkowitą niezależność i samowystarczalność. Tworzą własny system wartości i kierują się nim w życiu. Mają sobie tylko znane powody do nieufności, z natury są małomówni, chłodni i z pozoru mało serdeczni. Często spowodowane jest to kompleksami lub brakiem talentów towarzyskich. Osoby urodzone w pierwszej dekadzie są wobec siebie bardzo wymagające, poważnie traktują swoje błędy i niedociągnięcia, analizują i starają się unikać ich w przyszłości. Krytyczny stosunek do własnych osiągnięć sprawia, że nie muszą mieć nad sobą kontroli. Odpowiada im praca, w której trzeba samodzielnie podejmować decyzje. Z tej dekady najczęściej wywodzą się ludzie skromni, którzy sukcesy lub karierę osiągają wieloletnią pracą. Stan taki bynajmniej nie jest spowodowany mniejszymi ambicjami, lecz brakiem odpowiedniego rozmachu, błyskotliwości i elastyczności. W miłości, a nawet w okazywaniu sympatii, są powściągliwi, gdyż obawiają się nie odwzajemnionych uczuć lub utraty ukochanej osoby. Gdy jednak wstąpią w związki małżeńskie, są dobrymi partnerami, ale zawsze pozostają nieco sztywni i zamknięci w sobie. Z tej dekady wywodzi się najwięcej osób, które decydują się samotnie iść przez życie.
W pierwszej dekadzie Koziorożca urodzili się m.in.:
Giacomo Puccini - kompozytor
Adam Mickiewicz - wieszcz narodowy
Issak Newton - fizyk
Mao Tse-tung - polityk
Marlena Dietrich - aktorka

Urodzeni w drugiej dekadzie Koziorożca (1 - 10 I)
Urodzeni w tej dekadzie są pod dodatkowym wpływem Marsa, który daje im siłę przebicia, bojowość i spontaniczność. Ponadto są wojowniczy, rozdarci wewnętrznie, skorzy do poświęceń, a nawet męczeństwa. Osoby urodzone na początku stycznia są obdarzone dużymi walorami intelektualnymi, które w połączeniu z rozwiniętym poczuciem obowiązku i samodyscypliną przynoszą znaczne efekty. Koziorożce z drugiej dekady, w porównaniu ze swoimi poprzednikami, łatwiej okazują swoje uczucia, są bardziej spontaniczne w sprawach intymnych i otwarte na nowości.. Mimo to, ze względu na swoją wrażliwość, wolą tworzyć własny świat, niedostępny nawet dla najbliższych. Są bardzo uczuciowe, ale bronią się przed niewolą namiętności. Nie chcą dopuścić do braku kontroli nad sobą i nie poddają się instynktowi. Aby uniknąć rozczarowania i cierpienia, wolą rezygnować nawet z ewentualnej rozkoszy. Małżeństwa zawierają raczej późno i to najczęściej z rozsądku. Na ogół są to związki udane, ale pozbawione wielkich emocji i miłosnego szaleństwa. Koziorożce z tej dekady lubią dostatek i w późniejszym wieku osiągają go. Zarówno w hojności , jak i w oszczędności zachowują umiar. Swój majątek podporządkowują dalszym celom. Jeżeli ktoś potrzebuje inteligentnego i bezstronnego doradcy, lepszego od Koziorożca z tej dekady nie znajdzie. Ponadto osoby z tej dekady mają predyspozycje na wybitnych dowódców, polityków i działaczy. Ich plany są przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Realizują je konsekwentnie, nie zdając się na przypadek ani na pomoc innych osób. Wierzą tylko sobie i swoim umiejętnościom.
W drugiej dekadzie Koziorożca urodzili się m.in.:
Marek Tuliusz Cycero - pisarz, mówca
Pola Negri - aktorka
Joanna d'Arc - bohaterka narodowa Francji 
Elvis Presley - piosenkarz

Urodzeni w trzeciej dekadzie Koziorożca (11 - 9I)
Urodzeni w tej dekadzie są pod dodatkowym wpływem Urana. Planeta ta obdarza swoich podopiecznych dużą wyobraźnią i idealizmem. Zdaniem astrologów, osoby z trzeciej dekady są najbardziej interesujące i niebanalne z całego znaku Koziorożca. Trudno przewidzieć, kiedy osoby z tej dekady, działające dotąd logicznie i racjonalnie, wyrwą się spod własnej kontroli i zaczną burzyć dotychczasowy ład. Poprzez niszczenie istniejących struktur i więzi zyskują nowe wartości duchowe i zaczynają wszystko od początku. Wśród Koziorożców z tej dekady rodzi się wielu artystów, którzy twórcze niepokoje i wyobcowanie przenoszą na wytwory sztuki. Również z tej dekady wywodzi się liczne grono słynnych myślicieli, filozofów i teologów, gdyż zamknięte w sobie i głęboko wrażliwe Koziorożce przejawiają skłonności do abstrakcyjnych spekulacji myślowych i mistycyzmu. Potrafią też czasem zaskakiwać otoczenie nietypowym zachowaniem, oryginalnymi pomysłami, gustami i zajęciami. Niekiedy jest to zachowanie wręcz szokujące, które należy traktować jako wyraz buntu przeciw smutkowi egzystencji. Mimo że Koziorożce z tej dekady cechuje wiele odmienności, jednak pozostają one nieodrodnymi dziećmi swojego znaku. Są ambitne, wytrwałe, sumienne i skrupulatne. Każdy podjęty zamiar realizują konsekwentnie z uporem. Mają silne rozwinięte poczucie indywidualności i niezależności, a także skłonności samotnicze. Ta skłonność do izolacji powoduje, że chociaż są głęboko uczuciowe, pozostają często samotne z wyboru lub ze strachu. Potrafią jednak kochać głęboko i wiernie, choć niezwykle trudno jest im okazać swoje uczucia.
W trzeciej dekadzie Koziorożca urodzili się m.in.:
Dalida - piosenkarka
Jack London - pisarz
Janusz Kusociński - lekkoatleta
Cassius Clay (Mohammad Ali) - bokser
Paul Cezanne - malarz

Seks

 • ONA
  Trudno jest jej oddzielić seks od miłości. Zakochuje się w swym partnerze lub podejmuje stosunki z kimś, kogo pokochała. Ten ścisły związek stwarza jednak ograniczenie. Dziewczyna spod znaku Koziorożca jest z natury bardzo seksowna i bardzo uczuciowa. Podoba jej się niewielu mężczyzn. Czasem pod wpływem impulsu młodo wychodzi za mąż. Wydaje jej się, że jest to jedyna miłość w jej życiu. Zanim się zorientuje, jest już obarczona rodziną. W pierwszych miłosnych przygodach przerażają ją rozmiary pożądania. Bywa zaborcza i zazdrosna, ale nie znosi tych cech u partnera. Poczucie odpowiedzialności nie pozwala jej porzucić rodziny. Jeśli jednak się na to zdecyduje, szybko zwiąże się z innym mężczyzną, aby poczuć się upokorzoną i skrępowaną nowymi więzami. Gdy jest sama, nie czuje pełni życia, staje się apatyczna, sądzi, że miłość już się nie zdarzy. Spotka jednak atrakcyjnego mężczyznę i wszystko się powtórzy: bezsenność, bicie serca, brak apetytu. W zamian będzie uwielbiana, pożądana i doceniana. W łóżku jest znakomita dla odpowiedniego partnera. Prymitywu nie zna i nie rozumie. Podoba się mężczyznom, którzy i jej zazwyczaj się podobają. Potrzeby i emocje obojga przekształcają się wówczas w czyste zmysłowe uniesienie. Działa instynktownie i niczego nie chce się nauczyć w sensie technicznym. Potrafi jednak osiągać szczyty rozkoszy, znane tylko wybrańcom.

   

 • ON
  Jego erotyzm na pierwszy rzut oka przypomina Wagę, jednak dla Koziorożca aż w 90 procentach są to przeżycia psychiczne, emocjonalne, w których ciało zmuszone jest uczestniczyć. Koziorożec ceni oczywiście rozkosz fizyczną, pragnie jednak czegoś więcej. Pełną satysfakcję osiąga tylko, gdy może całkiem pogrążyć się w przeżyciu, aż do utraty świadomości. Gdy to osiąga, roznamiętnia się do tego stopnia, że traci kontrolę nad sobą. Wielu Koziorożców nie potrafi nabyć nawet elementarnych technik i sterować procesami bez autentyczności przeżycia. W związku z tym ich stul, chociaż naładowany emocją, może być mało skuteczny. Jeśli jednak partnerka potrafi przejąć kontrolę, rezultat bywa wspaniały. Koziorożec nie zna seksu wyodrębnionego. Zaangażowanie emocjonalne z jedną partnerką raczej wyklucza zajmowanie się innymi. Odnosi wrażenie, że to, co dzieje się z nim, musi przeżywać jego partnerka. Tymczasem ona wcale może nie chcieć zatracić się w nim tak, jak o w niej.

   

Sfera zawodowa

 • Podwładny
  Najkrócej można go określić - pracowity mruk. To istota jego zewnętrznych oznak charakteru. Im więcej w firmie tego typu pracowników, tym lepsze przed nią perspektywy. Nie ma bowiem bardziej pracowitych osób od Koziorożca. Swoją energię skupia wyłącznie na czynnościach istotnych. Szacunek i poważanie ma tylko dla tych, którzy traktują życie poważnie, co nie znaczy, że bez humoru. Na podwładnym spod tego znaku można polegać jak na sobie samym. Nie kieruje się on chęcią zysku czy awansu, lecz poczuciem obowiązku. W górę pnie się powoli, ale systematycznie. Awans nie jest dla niego jakimś zaskoczeniem, tylko sprawiedliwą oceną jego wkładu pracy i posiadanych zdolności. Przez kolegów Koziorożce nie są zbyt lubiane. Wynika to głównie z ich powściągliwości, skrytości, stałej powagi, całkowitego podporządkowania się dyscyplinie pracy. Mimo to koledzy doceniają postawę Koziorożca, a nawet mu zazdroszczą takiego podejścia do życia, samodyscypliny i konsekwencji. Ponadto wszyscy wiedzą, że na Koziorożca zawsze można liczyć. Jego pomoc jest bezinteresowna i przemyślana. Podwładnemu spod tego znaku należy mówić słowa uznania i godziwie wynagradzać za pracę. Nie zależy mu na przesadnych lub częstych pochwałach, ale na docenieniu jego zaangażowania. Koziorożce najlepiej sprawdzają się przy pracach wymagających rozwagi, dokładności, chłodnej analizy, samokontroli, obiektywizmu i konsekwencji. 

   

 • Przełożony
  Mrówcza pracowitość Koziorożca pozwala mu wcześniej czy później awansować na stanowisko kierownicze. Im wyższa funkcja, tym daje z siebie więcej. Również w stosunku do podwładnych wymagania jego są duże. Stara się, aby godziny spędzone przez podwładnych w instytucji były czasem efektywnej pracy. W swoim gabinecie przestrzega porządku i czystości. Jest przeciwny zbytniemu "dekorowaniu" pomieszczeń wycinankami roznegliżowanych panienek, choć lubi zieleń, ciekawe reprodukcje i rękodzieło. Szef Koziorożec przywiązuje dużą wagę do dyscypliny i przygotowania się do pracy. Chętnie zostanie po godzinach i wyjaśni wątpliwości lub wspólnie będzie dążył do rozwiązania problemu lub usunięcia awarii. Ceni ludzi, którzy osiągnęli w życiu wysoki status społeczny lub zawodowy. Przestrzega ich tytułowania i okazuje szacunek. W tym przypadku Koziorożce nie zawsze postępują szczerze. Czasem są to tylko pozory, bo w głębi duszy mają uznanie tylko dla osób, które swoje tytuły uzyskały dzięki rzeczywistym osiągnięciom i nie spoczęły na laurach. Mimo że u przełożonego Koziorożca uśmiech rzadko gości na twarzy, pod zawodowym pancerzem pulsuje naturalna dobroć i życzliwość, którą jest mu tak trudno okazać.

   

Partnerka spod znaku Koziorożca
Można o niej powiedzieć, że jest niezwykle wartościową osobą. Cechuje ją pracowitość, systematyczność i wierność. Swoje obowiązki, jak i życie w ogóle, traktuje bardzo poważnie. W jej domu panuje zawsze ład i porządek. Kuchnia jest jej domeną. Potrafi w sposób oszczędny przyrządzać znakomite potrawy. Zawsze dąży do stabilizacji rodzinnej i to zarówno uczuciowej, jak i materialnej. Oprócz tylu zalet pani Koziorożec ma i ciemne strony charakteru. Przede wszystkim to nieufność do świata, zasklepienie się w sobie, wieczna powaga jak na pogrzebie hiszpańskiego księcia, po prostu brak radość życia. Bywa na ogół skryta i małomówna. Jest całkowicie oddana swoim najbliższym. Swoje ewentualne rozczarowania znosi w milczeniu. Chłód na twarzy to często tylko maska, a nie odbicie wewnętrznych niepokojów. W sprzyjających warunkach ta sama osoba potrafi się śmiać, być dowcipną i nadawać ton w towarzystwie. W życiu erotycznym jest nieco zablokowana. Rzadko się zdarza aby wybrała sobie odpowiedniego partnera. Przeważnie wychodzi za mąż nieco pochopnie i w dość młodym wieku. Później następuje rozczarowanie i frustracja, stąd ta mina męczennicy. Najczęściej w późniejszym wieku poznaje odpowiedniego mężczyznę i jest z nim szczęśliwa. Jeżeli nie, to miewa sporadycznie przelotne miłostki, a jej przygnębienie powiększa się. Na co dzień w sprawach seksu jest niezwykle wstrzemięźliwa, nie znosi nawet żartów na ten temat, jest płochliwa i prawie za każdym razem trzeba ją zdobywać na nowo. Żona spod znaku Koziorożca ma za to wielką zaletę, mianowicie czas działa na jej korzyść. W dojrzałym lub późniejszym wieku jest urodziwsza niż kiedy była panienką. 

Partner spod znaku Koziorożca
Cechuje go obowiązkowość, pracowitość i praktycyzm życiowy. W pracy czy na ulicy bywa nieco chłodny, za to w domu jest wesoły, dowcipny i towarzyski. To jest dopiero jego naturalny sposób bycia. Panuje opinia, że Koziorożec jest wstrzemięźliwy w życiu erotycznym i jakby oziębły. To tylko pozory, gdyż u niego sprawy niego zajmują naczelne miejsce. Rzecz jednak w tym, że przywiązuje on dużą wagę do przeżyć psychicznych. Nawet nie jest w stanie oddzielić seksu od uczucia. Wybraną osobę kocha przede wszystkim emocjonalnie, a doznania fizyczne są tylko tego uzupełnieniem. Partnerka powinna ostrożnie przejmować kontrolę nad współżyciem z nim, aby oboje byli zadowoleni. Trzeba też dodać, że miłosne zapędy nie opuszczają go do późnej starości. Pod tym względem przewyższa wszystkich swoich kolegów. Jedzie przez życie co prawda oszczędnie, ale długo. Jeżeli Koziorożec jest zadurzony w swojej wybrance, nie może być mowy o przygodach pozamałżeńskich. Szkopuł tylko w tym, że kobieta nie zawsze przeżywa tak jak on i być może chciałby więcej doznań fizycznych, nieraz nawet prymitywnego seksu, a nie adoracji. Dlatego wiele związków z Koziorożcem rozpada się, a on pozostaje nieszczęśliwy.

Kto z kim, czyli powinnowactwo serc

 • Koziorożec z Baranem
  Wiele wskazuje, że to może być bardzo udany związek. Baran będzie musiał niemal każdorazowo zdobywać Koziorożca, przecież zdobywanie jest jego główną pasją. Sam również zyska na trwałości uczuć i stabilizacji związku. Koziorożec wykorzysta impet partnera w załatwianiu wielu trudnych spraw istotnych dla ich stadła.

 • Koziorożec z Bykiem
  Potraficie zbudować solidne podstawy waszego pożycia. Oboje też macie zbieżne poglądy w kwestii rodziny i prowadzenia domu. Byka może jednak odstraszać chłód i zamknięcie się w sobie Koziorożca. W przypadku fiaska wina będzie leżeć raczej po stronie tego ostatniego.

 • Koziorożec z Bliźniakiem
  Bliźniak zafascynuje się osobowością i urodą Koziorożca. Będzie do niego szczerze przywiązany, lecz nie zrezygnuje ze swojego sposobu bycia, a to się partnerowi na dłuższą metę nie będzie podobać.

 • Koziorożec z Lwem
  Układ dwóch przeciwnych osobowości. Lew jest gorący na zewnątrz, a zimny w środku, Koziorożec zaś odwrotnie. Podobnie jest i ze sposobem bycia: jedno się lubi pysznić, drugie preferuje skromność. Przyszłość mogą budować tylko na 
  wspólnej im ambicji.

 • Koziorożec z Panną
  Tylko pogratulować takiego wyboru. Oboje inteligentni, pracowici i dążący do celu. Również w sferze erotycznej jesteście godni siebie. Wszystkiego najlepszego!

 • Koziorożec z Wagą
  Wszystko jest możliwe, ale oboje musicie wykazać dużo tolerancji i dobrej woli. Szczególnie Koziorożec może irytować się niezdecydowaniem Wagi. Większe szanse macie na trwałe więzy przyjaźni.

 • Koziorożec ze Skorpionem
  Znakomicie potraficie się uzupełniać. Razem możecie stworzyć trwale podwaliny wasze egzystencji. Jeżeli nawet nastąpią niesnaski w uczuciach, pozostanie wzajemne zaufanie i szacunek dla trwałych wartości partnera.

 • Koziorożec ze Strzelcem
  Miłego złego początki. Wszystko będzie świetnie układać się na początku, ale później Strzelec może zacząć szukać pocieszenia gdzie indziej. Wywoła to trwałe uprzedzenia, więc może dać sobie spokój.

 • Koziorożec z Wodnikiem
  Mogłoby być nieźle. Potraficie zrozumieć się duchowo, lecz niefrasobliwość Wodnika i jego zmienność mocno zacznie z czasem drażnić konserwatywnego i lubiącego stabilizację Koziorożca. O wiele łatwiejsza byłaby przyjaźń lub wolny związek.

 • Koziorożec z Rybą
  To dobry i perspektywiczny układ. Połączą was wspólne zainteresowania i dążenia. Potraficie też z szacunkiem i uczuciem odnosić się do siebie. Gdy przewodzić będzie Koziorożec, szanse na trwałe pożycie znacznie wzrosną.

   

Jak zdobyć Koziorożca

 • ONA
  Jak ją pozyskać i utrzymać
  Jest to zadanie niezwykle trudne. Najważniejsze, żeby pozyskać jej zaufanie, gdyż inaczej nawet nie umówi się na spotkanie. Nie ma co zaczynać od miłosnego wzdychania, bo się spłoszy już na wstępie. Lepiej zaopiekować się nią serdecznie, zaoferować skuteczną pomoc, nawet przy jej lekkim sprzeciwie. Trzeba być dowcipnym zrównoważonym i nie stawiać jej w niezręcznej sytuacji ani do niczego nie przymuszać. Kiedy nabierze zaufania, sama zdecyduje się na skrócenie dystansu. Pożycie z nią jest już o wiele łatwiejsze. Wystarczy postępować w stosunku do niej fair, wywiązywać się ze swoich obowiązków i nie wtrącać do spraw domowych.
  Co zrobić, żeby cię porzuciła?
  To typ męczennicy, więc trudno liczyć, że łatwo sama zrezygnuje z tego, co tyle czasu budowała. Z czasem może zniechęcić się do partnera, który trwoni wspólny majątek, ośmiesza ja w towarzystwie, flirtuje z jej koleżankami i przechodzi na jej utrzymanie.

   

 • ON
  Jak go zdobyć i utrzymać?
  Ponieważ jest zakompleksiony, należy zdobywać go delikatnie. Podnosi go na duchu uznanie partnerki dla jego zalet umysłowych, osiągnięć zawodowych i umiejętności praktycznych. Inicjatywa spotkania i początkowego zbliżenia powinna wyjść od partnerki, gdyż on może się speszyć własną nieudolnością w tym względzie. Jeśli nabierze zaufania, że jest traktowany poważnie, wówczas wyzwoli w sobie inwencję i przejmie inicjatywę. Potrzebuje stabilnego życia, bez fajerwerków, ale i wypadek. Partnerka musi umieć właściwie prowadzić dom i zarządzać budżetem. Nie może też liczyć na wylewność ze strony małżonka spod znaku Koziorożca.
  Co zrobić, żeby cię porzucił?
  Jest niezwykle czuły na krytykę, szczególnie w miejscu publicznym lub w swoim stałym otoczeniu. Nie ścierpi też bezmyślnego wydawania pieniędzy. Jeśli jeszcze dowie się flirtach lub romansach swojej partnerki, wówczas chyba zdecyduje się na rozstanie.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page