top of page

G E M I N I  -  B L I Ź N I Ę T A 

Charakterystyka ogólna
Trzeci z kolei znak niebieskiego zwierzyńca patronuje osobom najbardziej elokwentnym spośród wszystkich znaków. Wynikać to może w dużym stopniu z przynależności Bliźniąt do trygonu powietrza. Synowie powietrza odznaczają się lotnym umysłem i komunikatywnością. Cechuje ich ponadto nieustanny ruch, zmienność i energia. Wszystko ich szybko nudzi i zmusza do gonitwy za nowościami. Znaki z trygonu powietrza nie noszą nazw zwierząt. Ich cechy przypisywane są rodzajowi ludzkiemu, którego główny atrybut - intelekt - jest wyróżnikiem właśnie Bliźniąt. Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Bliźnięta należą do tzw. krzyża zmiennego. Inspiruje on urodzonych w tych znakach do nieustannej pogoni za nowymi ideami, przeżyciami i znajomościami. Planetą Bliźniąt jest Merkury, którego wpływ trwa przez całe życie. W zależności od pozycji planety na niebie w dniu narodzin jej wpływ na podopiecznych jest korzystny lub negatywny. Przy pozytywnym układzie konstelacji gwiezdnych rodzą się ludzie o dużej aktywności umysłowej, inteligencji, zdolności logicznego myślenia, dowcipie i sprycie życiowym. Negatywny wpływ przejawia się w nerwowości, gadulstwie, rozwiązłości i krytykanctwie. Najsilniejszy wpływ Merkurego zaznacza się wśród urodzonych od rana do południa.

Negatywy
W swoim otoczeniu Bliźnięta sprawiają wrażenie żywej, nie uporządkowanej encyklopedii. Potrafią stworzyć znakomite pozory znajomości wszechrzeczy. Z takim przekonaniem i tak sugestywnie mogą rozprawiać na ledwo poznany temat, że w oczach słuchaczy mogą ujść za specjalistów tej branży. Często zmieniają poglądy, ale czynią to głównie z nudów, dla samego ruchu, bo wszystko, co stałe, jest dla nich mało ciekawe i nużące. Lubią zajmować się kilkoma zagadnieniami jednocześnie, chociaż tak podzielnej uwagi jak Napoleon nie mają. Oczywiście, przy takich predyspozycjach nie może być mowy o dogłębnym zbadaniu rzeczy lub zjawiska. Dlatego Bliźnięta na ogół poznają rzeczywistość powierzchownie, nie wnikając w istotę rzeczy. Dociekanie może być dobre dla Skorpiona, ale nie dla nich. Szybko wyrabiają sobie na dany temat pogląd i przestaje on ich dalej interesować. Tkwienie przy tym samym nuży ich niezmiernie, potrzebują ciągle nowych przeżyć i nowych wartości. Są ludźmi najbardziej uniwersalnymi. Znają się na wszystkim, ale na niczym dokładnie. Są szybcy - ale nieprecyzyjni, błyskotliwi - ale niedokładni. Bliźnięta unikają obcowania z osobami niewykształconymi i mało komunikatywnymi. Jeżeli już z nimi przestają, to głównie po to, aby błysnąć swą inteligencją i erudycją. Mają również duże zdolności naśladowcze. Potrafią wykorzystać wiedzę innych do swoich spraw. Wkładają w to wiele wysiłku, co powoduje ich nadmierną nerwowość. Przywiązują bardzo dużą wagę do opinii na swój temat. Czynią znaczne wysiłki, aby zdobyć uznanie otoczenia. Lubują się w uczestnictwie w długotrwałych debatach i jałowych dyskusjach, z których nic zazwyczaj nie wynika, ale mogą zaprezentować swoją elokwencję i punkt widzenia. Próbują zyskiwać coraz to nowych słuchaczy i zwolenników, aby mieć audytorium do przedstawienia swoich poglądów. Naprawdę trudno byłoby znaleźć temat, na który Bliźniak nie miałby nic do powiedzenia. Jego wiedza jest jednak powierzchowna, często płytka. Mimo to potrafi niezwykle zręcznie operować skąpymi nawet informacjami i udaje mu się nieraz zasugerować innych. Codziennie życie z Bliźniakiem bywa czasem bardzo denerwujące. Nie słucha rad i nie znosi krytyki. Chciałby chadzać własnymi ścieżkami, lecz prowadzi to niejednokrotnie do niekorzystnych skutków. Lubi lekko wydawać pieniądze, a ze zdobyciem ich miewa trudności. Nie przywiązuje większego znaczenia do porządku. Częste sprzątanie uważa za zwykłą stratę czasu. W swoich intencjach nie zawsze bywa szczery. Nierzadko zdarza mu się co innego myśleć, a co innego mówić. Postępuje tak, jak mu w danej chwili wygodniej jest się zachować.

Pozytywy
Bliźnięta najlapidarniej można określić jako praktycznych intelektualistów. Jak nikt inny popierają poglądy i wykazują zaangażowanie we wszelkie działania dające im praktyczne korzyści. Dzięki lotnemu umysłowi i wrodzonej inteligencji potrafią szybko, niemal błyskawicznie, oceniać sytuację. Często się mylą, ale wówczas jeszcze szybciej zmieniają zdanie, nie mając w tym względzie żadnych zahamowań. Z taką elastycznością ocen i poglądów jest im w życiu o wiele łatwiej niż np. upartemu w przypadku pomyłki Bykowi, wpadającemu we wściekłość Baranowi czy złośliwemu Skorpionowi. Jeśli wziąć pod uwagę, że Bliźnięta zachowują na ogół bystrość umysłu, refleks i wszechstronne zainteresowania do późnej starości, a na pewno najdłużej ze wszystkich znaków, to ten życiowy pragmatyzm jest niezwykle przydatny i wygodny. Nie ulega wątpliwości, że Bliźnięta dziedziczą cechy swego patrona, Merkurego - posłańca Bogów, opiekuna dyplomatów, kupców i złodziei. Jemu to zapewne zawdzięczają łatwość w nawiązywaniu kontaktów, szybką orientację w nowych zagadnieniach i umiejętność adaptacji do zmieniającej się sytuacji. Oczywiście przy takich predyspozycjach nie może być mowy o dogłębnym zbadaniu rzeczy lub zjawiska. Bliźnięta są lubiane w towarzystwie i chętnie zapraszane. Nie upierają się przy swoim zdaniu, nawet słusznym. Obcy jest im fanatyzm i zacietrzewienie. Czynią tak głównie z wygodnictwa i o nic w życiu nie walczą z determinacją. Najbardziej przeraża je stagnacja, jednostajność, monotonia i szczegółowe roztrząsanie problemów. W życiu erotycznym kierują się nie tyle popędem, ile głównie ciekawością. Potrafią być aktywne, namiętne, ale brak im wytrwałości. Najbardziej cenią sobie więzi sympatii i dopiero na takiej bazie mogą budować trwałe związki. Bliźnięta, szczególnie panie, pod wpływem nieoczekiwanego pożądania czy zapomnienia się nie ulegają słabości, lecz postępują świadomie, głównie z ciekawości i chęci przeżycia czegoś nowego. Jeżeli nie idzie za tym podbudowa duchowa, wówczas są to tylko przelotne miłostki, nawet nie romanse. W przeciwieństwie do Skorpiona czy Ryby, życie erotyczne nie stanowi dla nich zasadniczej treści życia. W małżeństwie starają się być jeśli nie całkowicie wierne, to przynajmniej lojalne.

Pani Bliźniak
Jest bez wątpienia kobietą inteligentną, niezwykle elokwentną, wesoła i pełną wdzięku. Cechuje ją inicjatywa, czasem bywa nawet narwana, lecz naturę ma na wskroś szczerą i wyrozumiałą. W życiu rodzinnymi nie ogranicza się do roli gospodyni, żony czy matki. Jej błyskawiczne reakcje myślowe, duży zasób wiadomości i sukcesy zawodowe utwierdzają ją w przekonaniu, że powinna stale pracować nad podnoszeniem swojego poziomu intelektualnego. Dlatego stara się być na bieżąco zorientowana w wydarzeniach politycznych, kulturalnych i w plotkach. Nie zaniedbuje też chodzenia do teatru, kina czy udziału w spotkaniach towarzyskich. Taki span życia musi, rzecz jasna, odbywać się kosztem prac domowych i obowiązków rodzinnych, co jest częstym powodem nieporozumień między małżonkami. Mimo to pani Bliźniak nie da się zepchnąć wyłącznie do roli kury domowej, a w młodym wieku nawet jej to nie w głowie. Aby utrzymać dobry klimat w rodzinie., mąż, jak również dzieci, powinien przejąć na siebie część obowiązków domowych. Małżonek winien dbać o przynoszenie żonie prasy i książek, pamiętać o wspólnych rozrywkach i towarzystwie. Nie powinien natomiast żony zbytnio kontrolować, raczej dawać jej pełną swobodę, gdyż jeśli pani Bliźniak zaspokoi swą ciekawość i swoje ambicje, wtedy nie szuka okazji wyżycia się poza domem. Współżycie z panią Bliźniak nie należy do najłatwiejszych, ale jest za to ciekawe i efektowne. Aby małżeństwo było udane, żona spod tego znaku powinna mieć wyrozumiałego i troskliwego męża. Powinien dbać o jej zdrowie, wybawiać z kłopotów, w które sama się potrafi wpędzić, oraz zapewnić jej materialny dostatek. Wyrozumiałość pozwoli mu zaakceptować to, że jest ona ciekawska, wścibska i słynie z gadulstwa. W życiu erotycznym jest dość opanowana, a jej aktywność jest bardziej racjonalna niż spontaniczna. Chętnie flirtuje. Większą wagę przywiązuje jednak do umizgów i gry miłosnej niż do doznań fizycznych. Z żadną kobietą nie można tak pożartować na "te" tematy, jak właśnie z niewiastą spod znaku Bliźniąt. Bardzo to lubi, a jeżeli się obraża, to na krótko lub są to tylko pozory, które dodają jej jeszcze większego uroku.

Pan Bliźniak
Jest interesujący, i to nie tylko ze względu na aparycję, ale i sposób bycia. Odznacza się wszechstronną wiedzą, dużą komunikatywnością, a błyskotliwa inteligencja zyskuje mu aplauz i uznanie otoczenia. Ten typ mężczyzny jest szczególnie łasy na uznanie i komplementy. Czuje się wtedy znakomicie. Chętnie gawędzi, ale też umie wysłuchać innych. Słucha nie tylko wiadomości istotnych, ale i plotek. Stroni od intrygi i jest na swój sposób dyskretny, chyba że powie coś przez nieuwagę i później tego żałuje. Bliźniak ma namiętne usposobienie. Bardziej ceni sobie zmysł niż piękno. Jest towarzyski, kocha sztukę i podróże. Odznacza się ruchliwością, nerwowością i krytycznym umysłem. Czuje się nieswojo w obliczu rodzącej się trwałej znajomości, dlatego tak trudno jest mu zdecydować się na małżeństwo. Żona powinna dać mu możliwość duchowego i artystycznego wyżycia się. Gdy będzie mniej skrępowany więzami małżeńskimi, wówczas milsze będzie mu ognisko domowe. Bliźniak dużą wagę przywiązuje do rodziny i kręgu przyjaciół. Wynika to również stąd, że na ich tle może prezentować swój intelekt. W sferze zawodowej jest aktywny, potrafi zarobić nawet znaczne sumy pieniędzy, ale też ma lekką rękę do ich wydawania. Lubi mieć kosztowne gesty. Z pewnością nie można zaliczyć go do materialistów. Zapewne z tego względu najczęściej nie ma większego majątku. Charakteryzuje go chaos oraz niechęć do ładu i porządku. Jego stanowisko pracy może być bardzo niechluje, a leżące na środku mieszkania śmieci wcale mu nie przeszkadzają.

Urodzeni w pierwszej dekadzie Bliźniąt (21V - 1 VI)
Urodzeni w tej dekadzie są, oprócz Merkurego, pod dodatkową opieką Jowisza. W korzystnej konfiguracji planeta ta wzmacnia intelekt, poczucie sprawiedliwości, otwartość, bezinteresowność i rozszerza horyzonty umysłowe. Negatywny układ planet uwypukla takie cechy, jak życiowe wygodnictwo, niefrasobliwość, hipokryzję i snobizm. W porównaniu z Bliźniętami urodzonymi w innych dekadach odznaczają się większym intelektem, lepszą koncentracją, są bardziej szczery i lojalni. Są pożądanymi partnerami zarówno w pracy zawodowej, społecznej, jak i w życiu rodzinnym. Ułatwia im to wrodzoną delikatność, inteligencja, osobisty wdzięk oraz atrakcyjna zazwyczaj powierzchowność. Bliźnięta z końca maja odznaczają się niesłychaną elastycznością, zręcznością i giętkością. Są też świetnymi dyplomatami. Na swój użytek. Potrafią umiejętnie rozładowywać konflikty, pośredniczą między ludźmi, kojarzą ich ze sobą, ożywiają i bawią. Nie zaliczają się do ludzi majętnych. Względną pomyślność zawdzięczają pomysłowości i zręczności. Stosunkowo łatwo obywają się bez pieniędzy. Stan posiadani nie ma większego wpływu na ich samopoczucie. W życiu bywają przeważnie szczęśliwe, gdyż cieszą się dużym powodzeniem. Trafnie dobierają partnerów życiowych, mają liczne grono przyjaciół. 
W tej grupie osób urodziło się wielu wybitnych myślicieli, odkrywców, pisarzy, krasomówców, ale też hochsztaplerów i dużej klasy złodziei, m.in.:
Richard Wagner - kompozytor
Platon - filozof
Marilyn Monroe - aktorka
John Fitzgerald Kennedy - polityk
Bob Dyla - piosenkarz

Urodzeni w drugiej dekadzie Bliźniąt (2-11VI)
Urodzeni w tej dekadzie są, oprócz Merkurego, pod dodatkowym wpływem Marsa. Przy korzystnym układzie astrologicznym planeta ta u swoich podopiecznych wzmacnia inicjatywę, ambicję, bojowość, zdolność sugestywnego oddziaływania oraz popęd seksualny. Działając zaś destrukcyjnie, wzmaga agresywność, swarliwość i nietolerancję. Dominującymi cechami osób urodzonych w tej dekadzie są dynamizm i ambicja. Dzięki temu udaje im się często realizować swoje cele, zarówno zawodowe, majątkowe, jak i uczuciowe. Chętnie uczą się nowych rzeczy, jednak tylko powierzchownie. Nie można ich przykuć do miejsca pracy, gdyż bez protestu się nie podporządkują. Lepiej dać im swobodę działania, a wówczas o wiele więcej zdziałają. Kobiety z tej dekady żyją chwilą, chętnie flirtują, bywają rozkapryszone. Do późnych lat zachowują się i wyglądają bardzo dziewczęco, może dlatego, że zawsze są skłonne do żartów i śmiechu. W towarzystwie potrafią rozruszać największego nawet nudziarza. W pracy zawodowej są szybkie, dobrze zorganizowane i godne zaufania. 
Mężczyźni urodzeni na początku czerwca mają niezwykle rozwinięty zmysł orientacji. Szybko się asymilują w nowym środowisku, mają świetną pamięć, wykazują wielką zaciętość i łatwość uczenia się. Pochłaniają też duże ilości lektur. W swoim otoczeniu uchodzą za rodzaj leksykonów o pojemnej i dokładnej pamięci. Interesują się nowościami. Nie znoszą stagnacji i nudy. Często są propagatorami nowych idei. Swobodnie posługują się słowem mówionym i pisanym. Często też miewają uzdolnienia literackie. U obojga płci występuje duże powodzenie w miłości. Zawdzięczają je atrakcyjnemu zazwyczaj wyglądowi, walorom umysłowym i namiętności. Właśnie owa namiętność sprawia, że wcześnie znajdują swój obiekt westchnień i tak go pożądają, że kończy się to związkiem małżeńskim. W obcowaniu na co dzień nie są najłatwiejsi, gdyż obok rozsądku i opanowania miewają napady gniewu, które doprowadzają do kłótni i sprzeczek. 
W drugiej dekadzie urodzili się m.in.:
Aleksander Puszkin - poeta
Igor Strawiński - kompozytor
Tom Jones - piosenkarz
Cole Porter - kompozytor 
Rabindranath Tagore - poeta

Urodzeni w trzeciej dekadzie Bliźniąt (11-21 VI)
Urodzeni w tej dekadzie są, oprócz Merkurego, pod dodatkowym wpływem Słońca. Działając korzystnie, planeta ta wzmaga talenty twórcze, siłę woli i poczucie własnej wartości. Przy niekorzystnym układzie planet i gwiazd wpływa na rozwój takich cech, jak próżność, egoizm, pych i agresywność. Na szczęście przeważa korzystny wpływ Słońca i Merkurego. Osoby z tej dekady są wszechstronnie uzdolnione, lubią zmiany i szybko dostosowują się do nowych sytuacji i zawodów. Ich umysł jest selektywny, dzięki czemu niemal wszystkie wiadomości, które nie znajdują praktycznego zastosowania, wypuszczają z głowy, dlatego umysł mają zawsze świeży i chłonny. Ich silne cechy to: siła woli, duża energia i poczucie realizmu. Idealistów wśród nich jest niewielu. Nie lubią angażować się w coś wbrew obowiązującym zasadom lub mało realnego. Taki stosunek do życia ułatwia im zajmowanie stanowisk kierowniczych, a siła sugestii i krasomówstwo czyni ich pracę jeszcze mniej konfliktową. Mimo że nie brak im zapału i entuzjazmu, w pracy nie są zbyt zaangażowani. Nuży ich monotonia i wykonywanie wciąż tych samych obowiązków. Ich wadą jest niezdecydowanie oraz ciekawość połączona ze wścibstwem i gadatliwością. Osoby urodzone w tej dekadzie nie traktują uczucia zbyt głęboko, wysuwając często na plan pierwszy zajęcia intelektualne i interesy. Dzięki zmysłowi dyplomatycznemu i zręczności zdarza im się niekiedy utrzymywać dwa równoległe związki - oficjalny i pokątny. Elokwencja, uroda i wdzięk zapewniają im nieustające powodzenie. Mają przy tym popęd erotyczny i zbyt często chcieliby zmieniać swoich partnerów. 
W trzeciej dekadzie urodzili się m.in.:
Krzysztof Zanussi - reżyser 
Paul McCartney - piosenkarz
Janusz Sidło - oszczepnik
Jakub Offenbach - kompozytor 
Bolesław Wstydliwy - król Polski

Seks

 

 

 • ONA
  Rzadko znajduje szczęście, a nieraz nawet kończy tragicznie. Bywa skazana na tęsknotę do jednego partnera, którego poszukuje przez całe życie. Żyje więc z poczuciem niepełności niekompletności. Gdy uda jej się trafić na swego idealnego mężczyznę, wówczas życie jej staje się rajem na ziemi. Zdarza się to jednak bardzo rzadko. Uważa się też za szczęśliwą, jeśli znajdzie kogoś zbliżonego do swego wzorca. Przeciętny mężczyzna nie jest w stanie jej zrozumieć. Często popada z tego powodu w zadumę. Kontynuując poszukiwania, spotyka się z niezrozumieniem swoich pragnień. Zdesperowana, może coraz częściej zmieniać partnerów. Pani bliźniak jest wrażliwa, utalentowana i sprawia wrażenie opuszczonej. Taka jest w istocie. Bywa na ogół atrakcyjna i ma powodzenie. Seks też nie jest jej obojętny, szuka jednak znacznie pełniejszego partnerstwa. Nie miewa zahamowań, łatwo poddaje się mężczyznom. Oczarowuje partnerów swoim zachowanie. Fizyczna rozkosz nie daje jej pełnej satysfakcji. Odrzuca nawet znakomitych kochanków. Chcąc potwierdzić swą atrakcyjność, zmienia ich. Gdy przeminie jej wiek średni, a nie znajdzie odpowiedniego partnera., wówczas szuka zapomnienia w alkoholu, seksie komercyjny, lub rozwiązłym trybie życia. Dążenie do samozniszczenia jest ostatnim tragicznym stadium poszukiwania "astralnego brata".

 • ON
  U mężczyzny Bliźniaka doświadczenia życiowe mają dość ograniczony wpływ na rozwój jego seksualizmu. Jest niepoprawnym romantykiem. W poszczególnych okresach życia tworzy i pielęgnuje różne wizje, których wspólną cechą jest nierealność. Na ogół nie przeżywa gwałtownych namiętności. Każdy zakres gry miłosnej satysfakcjonuje go, po czym szybko i zdrowo zasypia. Zdrady miłosne czy małżeńskie nie są jego ulubioną działalnością. Jest nią natomiast prowadzenie domu i przyjmowanie gości. Bliźniak bywa zazwyczaj bardzo towarzyski, pogodny, lubi na siebie zwracać uwagę, podobać się i dobrze zabawić.

Sfera zawodowa

 


 

 • Podwładny
  Bliźniak w roli pracownika jest ceniony zarówno przez przełożonych, jak i przez kolegów. Zawdzięcza to głównie dwóm cechom: brakowi dążności do zajmowania wysokich stanowisk oraz dużemu poczuciu humoru. To fakt, że szefów spod znaku Bliźniąt spotyka się najrzadziej. Jest to przede wszystkim sprawa ich temperamentu i ruchliwości. Siedzenie za biurkiem - a tego wymaga większość kierowniczych stanowisk - to nie dla nich. W związku z tym nie stanowią zagrożenia dla swoich przełożonych i są darzeni przez nich zaufaniem. Bliźnięta cenią sobie dobry humor. Nikt się tak nie pozna na inteligentnym dowcipie, jak właśnie one. Kawały prostackie, prymitywne nie bawią ich. Osoby spod tego znaku cieszą się niezwykle lotnym umysłem. Błyskawicznie oceniają sytuację i wyciągają stosowne wnioski. Są niezwykle elastyczne w poglądach. Mają to do siebie, że muszą być właściwie wykorzystane zawodowo, gdyż jeżeli charakter pracy nie będzie im odpowiadał, wówczas korzyść z nich dla firm będzie żadna, a i same długo miejsca w niej nie zagrzeją. Na stanowiskach odpowiadających i właściwościom charakterologicznym są znakomite. Praca, której oddadzą wszystkie siły, musi być związana z ruchem, zmiennością, kontaktami i bezsztampowością. Bliźnięta jako pracownicy bywają nieocenionymi sprzedawcami, akwizytorami, komiwojażerami, specjalistami od reklamy itp. Aby błyszczały w pracy, potrzebne im jest stałe dokształcanie zawodowe, co czynią chętnie. Do pozytywnych cech pracowników spod znaku Bliźniąt należy dodać i tę, że nie lubią intryg, plotek, wtrącania się do nie swoich spraw. Nie stronią od zrobienia komuś pysznego kawału, ale na pewno nie będzie to żart prymitywny.

 • Przełożony
  Oczywiście, że Bliźnięta bywają też przełożonymi, i to z powodzeniem. Taki szef nie przesiaduje w swoim gabinecie, lecz chętnie przebywa na stanowiskach pracy. Rozmawia z pracownikami na miejscu, zamiast wzywać ich do swego pokoju. O podwładnych dba jak ojciec. Lubi i umie z nimi współżyć. Jest wyrozumiały dla słabostek innych. W ocenie ludzi nie kieruje się emocjami, lecz ich rzeczywistą wartością. Trzeba dodać, że szef Bliźniak nie lubi oceniać innych, rozkazywać i ponaglać. Nie sprawia mu to satysfakcji. Jeżeli jest zbyt przeciążony pracą papierkową, należy spodziewać się, że długo miejsca nie zagrzeje. Będzie dążył do jak najszybszej zmiany stanowiska. U pracowników ceni inwencję, pomysłowość i nowatorstwo. Sam chętnie udoskonala metody zarządzania. Do mniej pozytywnych cech Bliźniaka należy zmienność nastrojów i nierówność. Trudno mu pracować systematycznie. Miewa martwe okresy w aktywności zawodowej, by potem ze zdwojoną energią nadrobić zaległości. Plany wykonuje w terminie, ale pracuje z interwałami. Szef Bliźniak to z pewnością doskonały przełożony i kolega, jednak nie można go zaszufladkować. Nigdy nie wiadomo, co wymyśli nowego i do czego będzie zmierzał. Na szczęście ma bardzo bystry umysł, właściwie ocenia sytuację i można mu zaufać. Działania jego będą korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla firmy.

Partnerka spod znaku Bliźniąt
Jest najbardziej dynamiczna i skomplikowana ze wszystkich znaków. To dwie natury w jednej. Pierwsza jest miła, prostoduszna i zalotna. Cechuje ją najwyższy intelekt. Ma duże poczucie humoru, jest nie do pokonania w szermierce słownej. Mężczyzn elektryzuje swoim sposobem bycia, tak że ciągną do jej towarzystwa jak muchy do miodu. Przeważnie jest osobą oczytaną, na bieżąco zorientowaną w informacjach prasowych i telewizyjnych oraz w zwykłych plotkach. Druga natura pani Bliźniak jest zgoła odmienna. Jej dorosłe życie bywa zdominowane poszukiwaniem idealnego partnera, z którym mogłaby być absolutnie szczęśliwa. Jest przekonana, czuje to w głębi duszy, że taka osoba, przeznaczona tylko dla niej, gdzieś istnieje. Rzadko jednak udaje jej się spotkać ze swoim ideałem, zadowala się więc małżeństwem z innym mężczyzną, z którym pożycie bywa nieraz bardzo poprawne, jednak w duszy Bliźniaczki pozostaje poczucie niepełności. Wiele kobiet spod tego znaku intensywnie poszukuje swojego astralnego brata, zmieniając często mężczyzn i rozczarowując się. Przeciętna pani Bliźniak jednak cieszy się życiem, jest niezwykle elokwentna, potrafi godzinami rozprawiać z ogromnym zaangażowaniem. Osoby obce słuchają jej z dużym zainteresowaniem, natomiast domownicy są znudzeni ciągłym powtarzaniem tego samego. Współżycie z nią nie będzie trudne, jeśli mąż uszanuje intelektualne zainteresowania żony, zapewni jej możliwość duchowego wzbogacania się, korzystania z dorobku kultury i towarzystwo, na którego tle mogłaby błyszczeć. Mąż musi postępować elastycznie i mieć dużo fantazji, gdyż inaczej pożycie ich stanie się nudne, a tego żona spod znaku Bliźniąt najbardziej nie znosi.

Partner spod znaku Bliźniąt
Jest mniej skomplikowany od kobiety Bliźniaka. Nie przeżywa wewnętrznego rozdarcia, a jego marzenia pozostają tylko w sferze wyobraźni i nie odciskają się na jego życiu codziennym. Cechą charakterystyczną psychiki Bliźniaka jest gonitwa kłębiących się w jego głowie myśli. Nieustannie przeskakuje z tematu na temat i zanim jego rozmówca zdąży pomyśleć o odpowiedzi, on już myśli i mówi zupełnie o czymś innym. Na co dzień mąż spod znaku Bliźniąt jest delikatny, układny, serdeczny, dobrodliwy, niezwykle roztropny, ale też skłonny do podejrzeń. Nigdy nie wiadomo, o czym myśli w danej chwili. W pożyciu małżeńskim z Bliźniakiem najważniejszy jest dobór partnerów, a szczególnie dobór pod względem intelektualnym. Żona, przynajmniej częściowo, musi dorównywać mu intelektem, a to wymaga pracy nad sobą. Jeżeli maż nie znajdzie duchowego kontaktu z własną małżonką, będzie go szukał gdzie indziej, gdyż jest mu to potrzebne do normalnego funkcjonowania. W dobranym towarzystwie jest on dobrym i wiernym mężem. Bliźniak nie przeżywa gwałtownych namiętności, mimo że jest wielkim romantykiem. Doznania fizyczne sprawiają mu doraźna satysfakcję, nie jest wybredny pod tym względem i nie robi to na nim najmniejszego znaczenia. Bardziej delektuje się wizjami, które tworzy na swój użytek i które prawie nigdy się nie ziszczają. Stosunki pozamałżeńskie nie pociągają go, natomiast zadowolenie sprawia mu życie towarzyskie, powodzenie u kobiet i komplementy. Partner spod znaku Bliźniąt lubi pochwalić się swoim mieszkaniem. Dobrze przyjąć gości, aby później długo to wspominali. Można powiedzieć, że dobrze ułożone życie rodzinne i domowe rekompensuje mu marzenia i namiętności.

Kto z kim, czyli powinnowactwo serc

 • Bliźniak z Baranem
  Skojarzenie chyba dobre. Baran natchnie swego partnera optymizmem, zapewni mu poczucie bezpieczeństwa, doda odwagi, Bliźniak zaś przysporzy temu związkowi nieco romantyzmu i tajemniczości. Miłość między nimi nie będzie zapewne nagła, ale wyniknie z wzajemnej akceptacji, poczucia humoru, wszechstronnych zainteresowań i dużej aktywności życiowej.

 • Bliźniak z Bykiem
  To nie dla was układ. Wymagania Byka przewyższają na ogół cierpliwość i możliwości Bliźniaka. Częste spory potrafią zatruć nawet najgłębsze uczucie. Nie bez winy w tym związku byłby sam Bliźniak, gdyż swoją zmiennością, kaprysami i zwariowanymi nieraz pomysłami doprowadzałby Byka do złości.

 • Bliźniak z Bliźniakiem
  Związek obydwu dwoistych znaków nie wróży niczego trwałego na dłuższą metę, chociaż łatwiej im o zrozumienie własnych zachowań. Trudno w tym przypadku mówić o gwałtownej miłości, raczej o uczuciu sympatii, przyjaźni i tolerancji.

 • Bliźniak z Rakiem
  Mimo wzajemnego zrozumienia przyszłość nie rysuje się kolorowo. Szczególnie Rak nie będzie pewny swego partnera. Jego zmienność i okazywana beztroska napawa zapobiegliwego Raka obawą o dalszy byt. Gdy przyjdą dzieci, Rak będzie przelewał na nich większość dotychczasowego uczucia i drżał o zapewnienie im spokojnej egzystencji.

 • Bliźniak z Lwem
  Istnieje duże ryzyko. Może być znakomicie, ale też i krótkotrwale. Potrafią sobie prawić komplementy i błyszczeć w towarzystwie. Na co dzień jednak Lew będzie dążył do utrzymania Bliźniaka na miejscu, a ten będzie kpił z dumy i wielkości Lwa.

 • Bliźniak z Panną
  Możecie znakomicie się uzupełniać. Panna ze swoim rozsądkiem będzie czuwać nad marzycielskim Bliźniakiem, a ten będzie ją urzekał swobodą i humorem. Dodatkowym atutem jest to, że oboje urodziliście się pod wpływem tej samej planety. Merkurego.

 • Bliźniak z Wagą
  Byłaby to gra pozorów. Wzajemna konkurencja i czarowanie się doprowadziłoby wcześniej czy później do sytuacji konfliktowej. Jeśli wytrzymacie pierwszy, najtrudniejszy okres, wówczas powinno być coraz łatwiej.

 • Bliźniak ze Skorpionem
  Zbliżenia należy szukać na płaszczyźnie intelektualnej. Natomiast chaotyczny nieco Bliźniak coraz krytyczniej będzie oceniany przez wymagającego Skorpiona. Sprawy codzienne mogą zaciążyć na tym związku.

 • Bliźniak ze Strzelcem
  Może zapłonąć ogromne uczucie. Z kolei proza życia wykaże niezbicie dzielące ich różnice. Da o sobie znać ich niestałość i przyjdzie rozczarowanie. Może lepiej wyperswadować sobie stały związek i pozostać w świetnym układzie przyjacielskim?

 • Bliźniak z Koziorożcem
  Bardzo korzystny układ, ale tylko małżeński, gdyż w każdym innym przypadku stracicie do siebie cierpliwość. Koziorożec na co dzień jest zbyt nudny dla Bliźniaka, a ten z kolei swoją niefrasobliwością doprowadza go do rozpaczy.

 • Bliźniak z Wodnikiem
  Możecie przeżyć wspaniałe chwile. Nie zaznacie nudy ani trwałej stabilizacji. Nie zwracajcie uwagi na otoczenie. Najważniejsze, aby wam było ze sobą dobrze.

 • Bliźniak z Rybą
  Najlepiej omijajcie się z daleka, by zaoszczędzić sobie łez i wzajemnych pretensji. Nie jesteście dla siebie stworzeni. Nadwrażliwość Ryby nie wytrzyma niestałości Bliźniaka. 

   

Jak zdobyć Bliźniaka

 

 • ONA
  Jak ją pozyskać i utrzymać
  Nawiązanie znajomości z panią Bliźniakiem jest niezwykle łatwe, gdyż jest bardzo komunikatywna, ale zdobyć jej względy to sprawa znacznie trudniejsza. Trzeba zaimponować jej intelektem, erudycją i dobrymi, zaskakującymi pomysłami. Dobrze byłoby zaprosić ją do teatru, na wystawę lub na spotkanie w gronie kameralnym, na którym będzie (dla niej to tajemnica!) osobistość ze świata kultury lub polityki. Ponadto trzeba pozwolić jej wygadać się i obowiązkowo należy docenić jej intelekt.
  Aby utrzymać Bliźniaczkę przy sobie, partner musi zapewnić jej opiekę, dbać o dom, wygody i by materialny. Powinna też mieć interesującą pracę. W domu należy jej cierpliwie wysłuchać, a w łóżku otoczyć ciepłem i delikatnością.
  Co zrobić, żeby cię porzuciła?
  Należy wprowadzić znaczne ograniczenia w jej kontaktach towarzyskich, czytaniu, pracy zawodowej itp. Nie należy przekomarzać się z nią ani wysłuchiwać; długo takiej sytuacji nie zdzierży.

 • ON
  Jak go zdobyć i utrzymać?
  Przypomina trochę motylka przelatującego beztrosko z kwiatka na kwiatek. Lubi partnerstwo i małżeństwo. Trzeba w jego towarzystwie być pogodną , serdeczną i czułą. Bardzo lubi komplementy. Życzliwie patrzy na osobę potrafiącą przedstawić mu obraz miłego gniazdka domowego, do którego on będzie przylatywał i kiedy chciał - wylatywał. Nie lubi, jak mu się ktoś sprzeciwia. Lepiej więc jest przyjąć postawę neutralną i przedłożyć mu swoje racje później. Pożycie z nim nie jest trudne, ale należy mu dać poczucie swobody. Awantury na nic się zdadzą, gdyż ucieknie do innej. Ceni też czystość w domu i estetykę. Lubi zapraszać towarzystwo i miewa zwariowane nieraz pomysły. Na wszystko trzeba przystać, a życie może być sielanką.
  Co zrobić, żeby cię porzucił?
  Przede wszystkim należy ograniczyć jego swobodę - już tylko tego nie wytrzyma. Można ponadto robić mu sceny zazdrości i nie rozmawiać, chyba że o rzeczach banalnych. Bardzo nie lubi też prac domowych.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page